ZAŠTITA OD POŽARA

Jer sigurnost nije slučajnost.

Zaštita od požara je područje u kojem svaki poslodavac minimalnim ulaganjima, koje su zakonska obveza, može ostvariti zaštitu života radnika i materijalnih vrijednosti.

Vezano uz navedeno područje, u suradnji sa tvrtkama partnerima s ovlaštenjime iz pojedinih područja, nudimo cjelovitu organizaciju poslova zaštite od požara.


Usluge zaštite od požara:

 • Usluge savjetovanja iz područja zaštite od požara
 • Vođenje poslova zaštite od požara
 • Osposobljavanje radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije
 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 • Izrada plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije
 • Ispitivanje ispravnosti hidrantske mreže
 • Ispitivanje ispravnosti vatrodojavnog sustava
 • Ispitivanje sustava plinodetekcije
 • Ispitivanje ispravnosti sprinkler instalacije
 • Ispitivanje ispravnosti drencher instalacije
 • Ispitivanje ispravnosti halonske instalacije
 • Ispitivanje ispravnosti uređaja za odvod dima i topline
 • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
 • Periodični pregled i kontrolno ispitivanje vatrogasnih aparata