ZAŠTITA NA RADU

Jer sigurnost nije slučajnost.

Zaštita na radu je osjetljivo područje, koje objedinjuje nekoliko područja, kojima je svima zajedničko zaštita zdravlja i sigurnosti radnika. Osim što je svakom poslodavcu bitno da su radnici sigurni, poznavanjem tog područja poslodavac može ostvariti i velike materijalne uštede u slučajevima bolovanja radnika, naplate osiguranih štetnih događaja, tužbi radnika, kazne raznih inspekcija. Vezano uz navedeno područje, u suradnji sa tvrtkama partnerima s ovlaštenjime iz pojedinih područja, nudimo cjelovitu organizaciju poslova zaštite na radu.

Usluge zaštite na radu :
 • Usluge savjetovanja iz područja zaštite na radu
 • Vođenje poslova zaštite na radu u tvrtkama
 • Izrada Pravilnika i procedura alkotestiranja radnika
 • Izrada Procjene rizika
 • Izrada Procjene opasnosti za radna mjesta s računalom
 • Osposobljavanje radnika za rad na siguran način
 • Osposobljavanje poslodavaca i njihovih ovlaštenika
 • Osposobljavanje povjerenika radnika
 • Izrada sustava, plana i programa osposobljavanja
 • Izrada pravilnika o zaštiti na radu
 • Izrada planova evakuacije i spašavanja
 • Ispitivanje uvjeta radne okoline (mikroklima, buka, rasvjeta)
 • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
 • Ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih i klimatizacijskih instalacija i postrojenja
 • Ispitivanje ispravnosti strojeva i uređaja za rad s povećanim opasnostima
 • Ispitivanje plinskih trošila
 • Ispitivanje ispravnosti kotlovskih postrojenja
 • Izrada dokumentacije za minimalno tehničke uvjete
 • Elaborat o opremanju radnih i pomoćnih prostora znakovima sigurnosti